BOROVSKÝ, Ján. Návrh fluorescenčního mikroskopu pro spektroskopii uhlíkových nanotrubiček [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Novotný.
Uložit do Citace PRO