JASANSKÁ, Lenka. Měření výkonnosti podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO