GLAJC, Petr. Testování a optimalizace iontového zdroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33387. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Kolíbal.
Uložit do Citace PRO