MOJŽÍŠ, Karel. Dopplerovský indikátor toku krve [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO