HRŇA, Lukáš. Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3340. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO