RAŠOVSKÁ, Hana. Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bauer.
Uložit do Citace PRO