JUSTOVÁ, Andrea. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO