PAULINY, Jan. Problematika požadavků letové způsobilosti civilních letadel [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO