BERÁNEK, Lukáš. Konkurenční strategie firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO