ČASTULÍK, Lubomír. Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33510. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Michal Mališ.
Uložit do Citace PRO