URBANOVÁ, Ivana. Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33565. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO