HASAL, Ondřej. Podpora projektování v programu BrisCAD/AutoCAD [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Novotný.
Uložit do Citace PRO