BÁRTA, Jiří. Akumulátory a jejich využití v nezávislé elektrické trakci [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Procházka.
Uložit do Citace PRO