STANĚK, Ondřej. Zhodnocení bonity klienta banky [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33603. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO