BROŽOVÁ, Kateřina. Marketingový plán vybrané firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO