JEDLIČKOVÁ, Marie. Návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO