HLADKÁ, Helena. Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33647. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jan Sedláček.
Uložit do Citace PRO