MÜLLER, Michal. Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohuslav Bušov.
Uložit do Citace PRO