PROCHÁZKOVÁ, Jana. Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Vítková.
Uložit do Citace PRO