DOSKOČILOVÁ, Veronika. Podnikatelský plán pro rozvoj firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33725. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO