DOSEDLOVÁ, Petra. Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO