LAKKISOVÁ, Romana. Marketingový plan pro pivovar Starobrno [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33749. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO