ŠŤASTA, Jiří. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO