BEZDĚKOVÁ, Veronika. Rizika marketingových aktivit na internetu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO