RICHTER, Jan. Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO