ŠTIPL, Pavel. Technologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitu [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33907. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.
Uložit do Citace PRO