JÍLEK, Tomáš. Finanční analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO