AMBRŮZ, Kryštof. Untitled toy [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34039. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Filip Cenek.
Uložit do Citace PRO