ŽAMBERSKÝ, Jan. Elektromagnetický pulzní urychlovač projektilů [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34143. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO