CRHA, René. Návrh strategie rozvoje vybrané firmy v oblasti provozování nestátního zdravotnického zařízení [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-06-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34163. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO