SALÁŠEK, Jan. Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Karásek.
Uložit do Citace PRO