BENEŠ, Tomáš. Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34252. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Šťastný.
Uložit do Citace PRO