DUDA, Michal. Analýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generace [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO