GRABOVSKÝ, Štěpán. Uživatelské nástroje pro podporu automatizovaného funkčního testování prototypů ve vývoji [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34285. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radomír Svoboda.
Uložit do Citace PRO