HLOŽANKA, Jan. Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34291. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO