SKLENÁŘ, Oldřich. Návrh výměníku tepla v uzavřeném oběhu s plynovou turbinou [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO