DANIHELKOVÁ, Martina. Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojitění jako ochrany spotřebitele proti riziku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34376. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO