HETMÁNKOVÁ, Gabriela. Návrh podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34382. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michaela Zvejšková.
Uložit do Citace PRO