DRUCKMÜLLEROVÁ, Hana. Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34520. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.
Uložit do Citace PRO