TŮMA, Zdeněk. Verifikace stavu reálné výrobní linky pomocí virtuální reality [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34654. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO