STRATIL, Luděk. Určování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních těles [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34675. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ivo Dlouhý.
Uložit do Citace PRO