DAREBNÍK, Zdeněk. Rodinný dům s podnikatelskou činností [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34687. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Myslín.
Uložit do Citace PRO