DVOŘÁK, Jakub. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Drobeček.
Uložit do Citace PRO