BABIK, Juraj. Analýza příčin zřícení RD během výstavby [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34764. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.
Uložit do Citace PRO