CHWASTKOVÁ, Silvie. Analýza finanční situace stavebního podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34837. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.
Uložit do Citace PRO