PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Brožovský.
Uložit do Citace PRO