JEDRZEJKOVÁ, Ivana. Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO