ZEMAN, Milan. Vliv teploty přechodu na provozní parametry a životnost výkonných modulů LED [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Krbal.
Uložit do Citace PRO