MAŠEK, Jan. Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35163. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.
Uložit do Citace PRO