ZLATUŠKA, Karel. Návrh mostu přes Kyjovku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35198. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO